Το 21o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, πάντα ανοιχτό και εγκάρδιο προς όλους, σας καλωσορίζει στον διαδικτυακό του τόπο. Χτισμένο σε περίοπτη θέση, με πανοραμική θέα, σε ιστορικό τόπο και σε περιοχή με έντονη την ιστορική μνήμη, επιθυμεί να το γνωρίσετε, να μάθετε την ιστορία του, τη διαδρομή του μέσα στο χρόνο, να περιηγηθείτε στους χώρους του. Ακόμα να πληροφορηθείτε για τη λειτουργία του, τις προσπάθειες για τη συνεχή και ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του στην περιοχή, για τις δραστηριότητες και το έργο των Εκπαιδευτικών και των Μαθητών του, να ακούσετε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015
TO ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +Η Σχολική μας Κοινότητα, Εκπαιδευτικοί και Μαθητές, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το Σχολείο μας θα συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ ως εταίρος σε στρατηγική σύμπραξη μετά από σκληρή δουλειά και προσπάθεια δύο (2) χρόνων ομάδας Εκπαιδευτικών μας που εκπόνησε τα σχετικά σχέδια που υποβλήθηκαν για έγκριση.

Στο πρόγραμμα που διαρκεί δύο (2) χρόνια με τίτλο “Μagic and Myths Unite EuropeH Μαγεία (μέσα από τα παραμύθια) και οι Μύθοι ενώνουν την Ευρώπη»], που αναφέρεται στη μυθολογική παράδοση των ευρωπαϊκών λαών, συμμετέχουν Eκπαιδευτικοί και μαθητές Σχολείων που εκπροσωπούν οχτώ χώρες: Iρλανδία (συντονίστρια χώρα), Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Ισπανία. Προς το τέλος του προγράμματος (2017) οι εκπρόσωποι των οχτώ χωρών θα φιλοξενηθούν στο Ηράκλειο, όπου θα αρχίσουν να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Η συμμετοχή του Σχολείου μας στο πρόγραμμα συνιστά μοναδική ευκαιρία όχι μόνο για την προβολή πτυχών της παγκόσμια προβεβλημένης Ελληνικής Μυθολογίας. Η απόκτηση εμπειριών με την επικοινωνία με τους μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς των ευρωπαϊκών Σχολείων, η μαθητική δημιουργία και επινοητικότητα, η εξάσκηση στην Αγγλική γλώσσα και στη σύγχρονη τεχνολογία, η προβολή του Σχολείου μας και του τόπου μας σίγουρα θα αναβαθμίσουν το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο των μαθητών μας και θα αναδείξουν το έργο και το ρόλο των Εκπαιδευτικών.   


                                                                 

Our  School Community, Teachers and Students alike, are pleased to announce that our School will be taking part in the funded European programme ERASMUS+ as a partner country. This is a Strategic Partnership which has come about after a two year collaboration of a team of Educators whose plans were submitted and approved.

The duration of this Lifelong Learning Programme will be two (2) years and the title is “Magic & Myths Unite Europe” which refers to the mythological traditions of European peoples. In this programme both Educators and Students from eight (8) countries will be taking part with these countries being: Ireland (the coordinating country), Greece, Cyprus, Turkey, Romania, Finland, Italy and Spain. Towards the end of the proogramme, in 2017, the representatives of all eight (8) countries will be welcomed in Heraklion, where the results for the better part of the programme will be presented.

Our School’s involvement in this programme is a unique opportunity for the promotion of the world renowned Greek Mythology. The acquisition of experience through the collaboration of Students and Educators of the European Schools, student creativeness, the practice of the English language and modern technology and the promotion of our School and Community will definitely upgrade the educational and social level of our Students and promote the work and the role of the Educators. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου