Το 21o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, πάντα ανοιχτό και εγκάρδιο προς όλους, σας καλωσορίζει στον διαδικτυακό του τόπο. Χτισμένο σε περίοπτη θέση, με πανοραμική θέα, σε ιστορικό τόπο και σε περιοχή με έντονη την ιστορική μνήμη, επιθυμεί να το γνωρίσετε, να μάθετε την ιστορία του, τη διαδρομή του μέσα στο χρόνο, να περιηγηθείτε στους χώρους του. Ακόμα να πληροφορηθείτε για τη λειτουργία του, τις προσπάθειες για τη συνεχή και ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του στην περιοχή, για τις δραστηριότητες και το έργο των Εκπαιδευτικών και των Μαθητών του, να ακούσετε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022


 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς, με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε για γενικά θέματα λειτουργίας του Σχολείου.


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Οι είσοδοι του Σχολείου θα ανοίγουν στις 8:00π.μ. για να υποδεχτούν τους μαθητές και τις μαθήτριες του και η προσέλευση ολοκληρώνεται στις 8:15π.μ. όπου και η πόρτα θα κλείνει (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/ΦΕΚ α 109/01.08.2017 για την οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων) Αυτή την ώρα αρχίζει και η εφημερία των Εκπαιδευτικών στις 8:00π.μ. Το Σχολείο δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος εκτός των χώρων του και εκτός του ωραρίου λειτουργίας του. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό τα παιδιά να βρίσκονται έγκαιρα στο Σχολείο για να μην παρακωλύεται η παιδαγωγική διαδικασία. Η πόρτα του Σχολείου και παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος για την ασφάλεια των μαθητών. Για κάθε αποχώρηση μαθητή για συγκεκριμένο λόγο από το Σχολείο πρέπει πάντα να ενημερώνεται ο αρμόδιος Δάσκαλος και η Διευθύντρια από τον ίδιο τον γονέα και όχι από τρίτο πρόσωπο. Κανένας γονέας ή άλλο πρόσωπο δεν θα εισέρχεται στο Σχολείο αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε περίπωση που θέλει  ο γονέας  να επισκεφτεί το Σχολείο θα πρέπει πρωτίστως να έχει ενημερώσει τηλεφωνικά το Σχολείο.


ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Για όσους γονείς έχουν δηλώσει φοίτηση του/των παιδί/ιών τους στην Πρωινή Ζώνη σας γνωστοποιούμε ότι για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022. Τρόπος λειτουργίας: Η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται αυστηρά από τις 7:00 και θα ολοκληρώνεται στις 7:15 όπου και η πόρτα θα κλείνει και θα παραμένει κλειστή μέχρι τις 8:00.


ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του Ολοήμερου Προγράμματος για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει την ίδια μέρα με την Πρωινή Ζώνη, δηλαδή την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022. 

Η παράδοση των μαθητών θα γίνεται πάντα από την αρμόδιο Εκπ/κό κι όχι από άλλο, μη εξουσιοδοτημένο, πρόσωπο. Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης (15.00 ή 16.00) θα πρέπει να τηρείται επακριβώς, χωρίς καμιά καθυστέρηση (π.χ. λόγω κυκλοφορίας, τυχαίας εργασίας κ.τ.λ.). Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ώρας αποχώρησης θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα το Σχολείο με υπεύθυνη δήλωση. Επίσης, σε περίπτωση διακοπής ο γονέας έχει άμεση υποχρέωση να ενημερώσει το Σχολείο και να υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας μαθητή θα διαγράφεται από το πρόγραμμα.

Για την λειτουργία του προγράμματος απαιτείται σοβαρή προσπάθεια και από εσάς σε θέματα πειθαρχίας, συνέπειας και συμπεριφοράς των παιδιών μέσα και έξω από την τάξη, ώστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα δυσλειτουργίας. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί ορίστηκαν με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Παρακαλούμε να τους διευκολύνετε – όπως άλλωστε το κάνετε πάντα – στο σημαντικό έργο τους.

Παρακαλούμε θερμά τους γονείς που δεν έχουν ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΗ φοίτησης των παιδιών τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα να μην τα φέρουν λόγω του μεγάλου αριθμού που έχουμε και φέτος.

Όλοι οι μαθητές θα έχουν το γεύμα τους στο Σχολείο με επίβλεψη των Εκπ/κών. Θα φέρνουν το φαγητό της επιλογής σας από το σπίτι το πρωί, όχι τα διαλείμματα ή το μεσημέρι από συγγενικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις διανομής φαγητού. Τα δοχεία του φαγητού πρέπει να είναι προσεγμένα και καλά κλεισμένα. Τα παιδιά θα έχουν χαρτοπετσέτες, «σουπλά» με το όνομά τους, πλαστικό πιρούνι ή κουτάλι ανάλογα με το φαγητό. Το φαγητό θα πρέπει να είναι σε βαλιτσάκι, όπου θα γράψετε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο το ονοματεπώνυμο και την τάξη του παιδιού. Τα ίδια θα γράφονται και στα δοχεία φαγητού. Το βαλιτσάκι θα παραμένει στην θέση του παιδιού στην αίθουσα του Τμήματός του μέχρι το γεύμα. Όσα παιδιά δεν έχουν φαγητό αλλά κάτι πρόχειρο θα συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αντιρρήσεις, στο γεύμα στην ορισμένη αίθουσα και δεν θα περιφέρονται για κανένα λόγο.

Είναι καλό να γνωρίζετΙ ότι το φαγητό δεν θα μπαίνει σε ψυγείο, ούτε θα ζεσταίνεται. Καλό είναι να αποφεύγονται τα φαγητά με πολλά υγρά (σούπες κ.ά.). Εσείς θα κρίνετε το κατάλληλο γεύμα για το παιδί σας, το οποίο θα πρέπει να είναι επιμελημένο, στη σωστή ποσότητα, ώστε να μην έρχεται σε δύσκολη θέση το παιδί ή η/ο Εκπαιδευτικός. 


ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για  τους μεταφερόμενους μαθητές ισχύουν τα εξής: Οι μαθητές θα βρίσκονται έγκαιρα στους τόπους που τους εξυπηρετούν και θα αποβιβάζονται με ευθύνη των γονέων. Οι γονείς θα πρέπει να επιβάλουν στα παιδιά τον σεβασμό της ξένης περιουσίας και την ευπρεπή στάση κατά την μεταφορά τους. Το Σχολείο επιφυλάσσεται να στερήσει από μαθητή την μεταφορά εφόσον ασχημονεί και παρεκτρέπεται μέσα στο μεταφορικό μέσο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του και των άλλων και εκθέτοντας τον εαυτό του, το Σχολείο και την οικογένειά του. 


ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Παρακαλούμε για συνεχή επιστασία και επιτήρηση των παιδιών σε κάθε θέμα που τα αφορά καθώς και για τη βοήθειά σας για ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα καθημερινής υγιεινής και μάλιστα μέσα στις δύσκολες συνθήκες του κορωνοϊού, μέσα και έξω από το Σχολείο. Επικαλούμεθα τον σεβασμό της δημόσιας περιουσίας και των κοινόχρηστων αναλώσιμων υλικών και των κόπων των αρμόδιων προσώπων για την καθαριότητα.

Παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή των παιδιών σας σε θέματα συμπεριφοράς στους Δασκάλους και συμμαθητές  και τα λοιπά πρόσωπα που επικουρούν τη σχολική λειτουργία (υπεύθυνη καθαριότητας, σχολική τροχονόμος, υπεύθυνη Κυλικείου). Η συμπεριφορά αυτή για κανένα λόγο δεν πρέπει να ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. Η μέριμνα για εξάλειψη της λεγόμενης σχολικής βίας πρέπει να είναι διαρκής. Γι’ αυτό έχουμε όλοι τεράστια ευθύνη.


ΚΥΛΙΚΕΙΟ

 Το Κυλικείο του Σχολείου αποτελεί κατάστημα εντός του Σχολείου και λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες. Εκμισθώνεται από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και καταβάλλεται ενοίκιο για την λειτουργία του. Επομένως αποδίδει έσοδα τα οποία χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των Σχολείων. Για να συνεχίζει να υπάρχει το Κυλικείο θα πρέπει να το στηρίζουμε με τους τρόπους που μπορούμε. Παρακαλούμε να προτιμούν τα παιδιά το Κυλικείο στις αγορές τους. Οι γονείς των μαθητών που προμηθεύονται είδη από το Κυλικείο θα πρέπει, εφόσον τα παιδιά  τους δεν έχουν χρήματα, να συνεννοούνται με την υπεύθυνη του Κυλικείου για να μη δημιουργούνται ανεπιθύμητες υποχρεώσεις  και παρεξηγήσεις. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να μην ξεφεύγουν από τα όρια που εσείς βάζετε. Όσοι γονείς προτιμούν να παρασκευάζουν το πρόγευμα των παιδιών στο σπίτι παρακαλούμε να μην το αμελούν και να ενημερώνουν τα παιδιά τους σε περίπτωση που δεν έχουν φαγητό. Διαφορετικά φέρνουν τους ίδιους, τα παιδιά τους και τους Εκπ/κούς σε δύσκολη θέση. Όσοι γονείς έχουν οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενα έτη να συνεννοηθούν άμεσα με την υπεύθυνη και να τις τακτοποιήσουν. Έχουν ηθική υποχρέωση σ’ αυτό.


ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η χρήση κινητών τηλεφώνων και κάθε ηλεκτρονικής συσκευής ή παιχνιδιού από τους μαθητές μέσα στο Σχολείο, απαγορεύεται ρητά. Το Σχολείο διαθέτει τηλέφωνα και επικοινωνεί μαζί σας όποτε και εφόσον χρειάζεται. Έχει αναβαθμίσει τον εξοπλισμό του για τις διδακτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες των μαθητών με σύγχρονα μέσα. Παρακαλούμε να μη μας φέρνετε σε δύσκολη θέση, γιατί αυτό δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να γίνει αποδεκτό. Επίσης τα παιδιά δε θα φέρνουν στο  Σχολείο κάθε είδους παιγνίδια ή/και πράγματα αξίας. Το Σχολείο δεν φέρνει καμία ευθύνη αν χαθούν.


ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Σε περίπτωση απεργίας το Σχολείο ενημερώνεται από τους Εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή την ημέρα της απεργίας. Από σας 7.50 μπορούν οι γονείς να ενημερώνονται τηλεφωνικά αν ο Δάσκαλος του Τμήματος απεργεί ή όχι. Οι μαθητές των Τμημάτων που απεργούν αποχωρούν από το Σχολείο μόνο κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς. Εννοείται ότι όταν απεργεί συνολικά το προσωπικό του Σχολείου τότε δεν θα υπάρχει η δυνατότητα της παραπάνω επικοινωνίας. Γι’ αυτό θα πρέπει να βρίσκεστε σε ετοιμότητα για την ασφάλεια των παιδιών και να ενημερώνεστε από τον blog του Σχολείου ή τις ανακοινώσεις στις πινακίδες έξω από την είσοδο της σχολικής μονάδας.


ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όσοι γονείς δεν έχουν φέρει στο Σχολείο α) Δελτία Υγείας (Α, Δ τάξη) να το κάνουν το συντομότερο. Χωρίς Δελτίο Υγείας κανένας μαθητής δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Όσοι γονείς βρίσκονται σε ιδιαίτερη οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, διάσταση, χηρεία, διαζύγιο) θα πρέπει να ενημερώσουν το Σχολείο και να προσκομίσουν άμεσα τα σχετικά έγγραφα για την κηδεμονία – επιμέλεια των παιδιών.

Όσοι γονείς επιθυμούν για λόγους οικονομικής δυσπραγίας να εφοδιαστούν τα παιδιά τους με σχολικά είδη να απευθύνονται στο Σχολείο, φυσικά υπό εχεμύθεια. Εάν υπάρχει δυνατότητα θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε.

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε όλοι από τον εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου, που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό μας και συζητήσετε τις διατάξεις του με τα παιδιά σας. Παρακαλούμε τους γονείς για την επιμέλεια και την κατανόησή τους.

Για οποιαδήποτε άλλη απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του Σχολείου.


Ευχόμαστε σε όλους, γονείς και μαθητές μια γόνιμη και δημιουργική σχολική χρονιά!

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου